Werkgebieden
(0180) 516 180 06 18 071 030 bas@basinfra.nl

Werkgebieden

U wenst inzicht in kosten?

 

Bas Infra richt zich op de kostenkant van het werk in de civiele techniek. Het maken van calculaties en begrotingen om een werk aan te nemen zijn aan mij toevertrouwd. 


Het opstellen van een goede prijsaanbieding, inclusief een overtuigend begeleidend schrijven, is van groot belang om een winnende inschrijving te halen. Een vak apart, waarin Bas Infra is gespecialiseerd. Ook stelt Bas Infra regelmatig een Plan van Aanpak op dat onderdeel uitmaakt van de offerte. 


Bij een werk in uitvoering richt Bas Infra zich op het berekenen van meerwerk, wijzigingen en optimalisaties. Voor een professionele werkvoorbereiding schrijft Bas Infra regelmatig projectplannen. Daarbij wordt u geholpen bij het bepalen van hoeveelheden en werkmethodieken en het inventariseren en analyseren van projectgebonden risico’s ten aanzien van Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit (GOTIK).

 

De dienstverlening van Bas Infra beslaat drie werkgebieden, te weten:

 

  • Grondwerken
  • Wegenbouw
  • Waterbouw
Grondwerken
Wegenbouw
Waterbouw
Copyright © 2022 Bas Infra. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Internetbureau Antum.