Overheden
(0180) 516 180 06 18 071 030 bas@basinfra.nl

Overheden

Zekerheid voor uw civieltechnische projecten!

 

Ook overheden maken gebruik van de diensten van Bas Infra. Daarbij wordt de kostenkant van het werk in de civiele techniek belicht. Denkt u aan budgetramingen van openbare werken of het berekenen van meerwerk. Bas Infra biedt een uitstekende controlefunctie als het gaat om het kostenplaatje van de aannemer van een werk.

 

Overheidsinstellingen kunnen bovendien het opstellen van project- en veiligheidsplannen aan Bas Infra toevertrouwen. Bekijkt u tevens het C.V. van Bas Gijze, het gezicht achter Bas Infra.

Copyright © 2022 Bas Infra. Alle rechten voorbehouden. Ontwerp door Internetbureau Antum.